Cinta & Takut Akan Tuhan Harus Dilakukan Bersamaan

(Amsal 8:13 dan Amsal 14:27) Cinta akan Tuhan tanpa disertai Takut akan Tuhan, tidak menuntun seseorang untuk masuk ke dalam Kerajaan Kekal dan kehilangan Keselamatan Kekal.